STRATTAX
Systém STRATTAX SYSTÉM PRO FINANČNÍ ANALÝZY A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Autor Vlajky znamenají překlady programu do příslušného jazyka, D5 pak program v Delphi verze 5.
Domů Aktualizováno:
5.12.2023
Postřehy odjinud   Pro zasmání...
Glob'All - databáze globálních dat
Firm'All - databáze firem
Market'All - definice trhů a data
SWOT'All - Komplexní SWOT analýza
PTF'All - portfoliové analýzy
Data'All - datová základna
ABZ'All - analýza bodu zvratu
FIN'All - komplex finančních analýz
VALUE'All - oceňování firem
VNMMODEL - výrobně nákladový model
VMMODEL - výrobní model
FINPLAN - zpracování business plánu
BENCH'All - srovnávaní firem
Oceňování nemovitostí
RISK'All - vyhodnocování rizik
RISK'OPER - rizikové operace
BONDS'All - metody oceňování obligací
Saldokonto
FUZZYMODEL
Používané odborné pojmy
Slovník akronymů
Používané metodiky
Finanční pojmy
Poslední novinky
Pár slov o autorovi